پریسا دانش اشراقی (مدیر عامل ، طراح )esh

 • کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • دکوراتور؛ دارای مدرک معماری داخلی از موسسه آموزش عالی آزاد فناوران اطلاعات تهران
 • مسلط به زبان‌ انگلیسی

 

 

پیمان دانش اشراقی ( مدیریت بازرگانی )pey

 • کارشناسی مهندسی کشاورزی
 • کارشناس در امور بازرگانی و فروش
 • مسلط به زبان‌ انگلیسی

 

 

آرزو بابازاده ؛ (طراح)babazade

 • کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی
 • مسلط به زبان‌ انگلیسی

 

 

 

jafariزهره جعفرزاده؛ (طراح)

 • کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی
 • مسلط به زبان‌ انگلیسی