پروژه نیاوران ؛ طراحی نما

مالک : جناب آقای نعیمی

سال ۹۱

طراح : پریسا اشراقی

در این طرح کاملا تلفیقی از چوب و سنگ را میبینیم ، که به شیوه ای هوشمندانه کنار هم قرار گرفته اند ، این نما در اولین جلسه کمیته نما منطقه یک تایید شد و جزو نماهای برتر انتخاب شده است.

پروژه نیاوران ؛ طراحی نما