پروژه مهشید؛ طراحی داخلی – اتاق خواب

سال ۹۴
مالک:جناب آقای حاتم پور
طراح: شرکت طراحان آراسپاس اشراقی

پروژه مهشید؛ طراحی داخلی – اتاق خواب