پروژه لواسان ؛ اجرای دکوراسیون داخلی

مالک : جناب آقای صدری

سال ۹۱

مجری  : پریسا اشراقی

این پروژه واقع در لواسانات میباشد ، اینجانب  بازسازی آن را انجام داده ام.آیتم  های اجرایی در این پروژه : اجرای آب نما ، اجرای پرگولا ، اجرای پل چوبی ، اجرای سنگ میگون محوطه ، اجرای دکوراسیون داخلی کلبه ها ، نورپردازی داخلی و مبحث مبلمان  میباشد.

پروژه لواسان ؛ اجرای دکوراسیون داخلی