پروژه توحید؛طراحی نما

سال ۹۲

طراح : پریسا اشراقی

بازی با حجم در طول نما ، استفاده از مصالح بوم آورد آجر ، المان های چوبی و استفاده از Flower Box  ,همه و همه ایده هایی برای افزایش زیبایی بصری این فضا میباشد.

پروژه توحید؛طراحی نما