پروژه مجتمع مسکونی باغستان ؛ طراحی نما

مالک : جناب آقای معین پور

سال ۹۲

طراح : پریسا اشراقی

این پروژه واقع در  خیابان اوین درکه میباشد که اصطلاحا به آن  برج باغ میگوییم.این طرح با  ارائه آلبوم نما در منطقه یک ، سریعا  توسط اساتید محترم تایید و اجرا شد.

پروژه مجتمع مسکونی باغستان ؛ طراحی نما