پروژه خیابان اقدسیه ؛طراحی نما

مالک : جناب آقای عروجی

سال ۹۲

طراح : پریسا اشراقی

هدف من در این طراحی حفظ و رعایت معماری ایرانی ، با استفاده از مصالح بوم آورد (آجر) ، زیبا سازی شهری ( Flower box ) و رعایت کلیه ضوابط طراحی منطقه ۱ تهران بوده است.لازم به ذکر است این نما در کمیته نما منطقه ۱ ، جزو معدود نماهایی بوده که در جلسه اول کمیته  در حضور اساتید محترم کادر کمیته نما , تایید شده است. (سال ۹۳ )

پروژه خیابان اقدسیه ؛طراحی نما