پروژه جنت آباد ؛ طراحی لابی

مالک : جناب آقای هوشمند

سال ۹۳

طراح : پریسا اشراقی

هدف من در این طراحی رعایت و استفاده از المان های کلاسیک و تلفیقی آن با معماری مدرن است.

 

پروژه جنت آباد ؛ طراحی لابی