پروژه بوستان مهر ؛طراحی حیاط و لابی 

مالک : جناب آقای نعیمی

سال ۹۲

طراح : پریسا اشراقی

طراحی دیواره حیاط ، Land Scape ، ورودی ، لابی و کف سازی محوطه

پروژه بوستان مهر ؛طراحی حیاط و لابی