پروژه خیابان آرژانتین ؛طراحی دفتر 

مالک : جناب آقای اصلانی

سال ۹۳

طراح : پریسا اشراقی

هدف من در این طراحی حداکثر استفاده از فضای  اداری موجود بوده است. جهت رسیدن به این هدف عملکردی ، تمامی قسمتهای پروژه اعم از سقف ، میزهای اداری ، کمدها ،صندلی ها ، کف و نحوه نورپردازی در آن طراحی شده است. تقسیم بندی فضا به کمک مبلمان و هماهنگی طرح سقف و نورپردازی با چیدمان ، سعی در ایجاد فضایی نموده ام که در اصطلاح عام معماری به آن Open Office میگوییم.استفاده از رنگ سفید و مشکی نیز جهت ایجاد حس آرامش در محیط شلوغ اداری و در عین حال ایجاد کنتراست و تعادل میباشد.

پروژه خیابان آرژانتین ؛طراحی دفتر