پروژه خیابان درکه ؛ طراحی داخلی ویلا

مالک : جناب آقای نعیمی

سال ۹۲

طراح : پریسا اشراقی

در این طراحی من از المان های معماری روستیک مانند چوبهای برش خورده روی دیوارها ، الوارهای چوبی روی سقف ، ستون های چوبی ، استفاده از سنگ های آنتیک و شومینه هیزم سوز استفاده نموده ام. برداشتن دیوار آشپزخانه و اجرای آکواریوم و استفاده از فلاور باکس حس خوب طبیعت را در این طرح به شما یاد آوری میکند.

پروژه خیابان درکه ؛ طراحی داخلی ویلا