پروژه نظام پزشکی ؛ اجرای دکوراسیون داخلی 

مالک : ساختمان نظام پزشکی تهران

سال ۹۰

مجری : پریسا اشراقی

این ساختمان واقع در سعادت آباد ، علامه جنوبی میباشد. این ساختمان ۵ طبقه تک واحدی ۱۱۰ متری است که جهت صندوق تعاون نظام پزشکی میباشد.۴ طبقه  آن فضای اداری و طبقه آخر اتاق مدیریتی  و اتاق کنفرانس میباشد.اجرای این پروژه ۳ ماه کاری زمان برده و شامل اجرای طرح داخلی و ساخت کلیه مبلمان میباشد.

تصاویر رندر شده و بعد از اجرا را از بخش مربوطه ملاحظه فرمائید.

پروژه نظام پزشکی ؛ اجرای دکوراسیون داخلی