تصاویر بعد از اجرا -دفتر و مطب

پروژه سعادت آباد ؛ اجرای دکوراسیون داخلی

مالک : جناب آقای دکتر ثابتی

سال ۹۰

مجری : پریسا اشراقی

دفتر و  مطب ( دندانپزشکی ) جناب آقای دکتر ثابتی واقع در خیابان سعادت آباد,ساختمان پارسیان  میباشد. اینجانب با حفظ  طرح ، و رعایت کلیه نکته ها و ظرافت های طرح  با همراهی کادر  اجرایی مجرب  موفق به اجرای هر دو پروژه به صورت تواما شده ام, مدت اجرا ی پروژه ۴ ماه کاری میباشد.

تصاویر بعد از اجرا -دفتر و مطب